C #

Microsoft je preimenovao Xamarin Studio kao Visual Studio za Mac

  • Kategorija C # 2023

Ranije danas, Microsoft je najavio da je njegovo integrirano razvojno okruženje (IDE), Visual Studio, sada dostupno na macOS-u. To je omogućeno zajedničkim naporima tima Visual Studio za Windows i Xamarina koji je Microsoft kupio početkom ove godine. Novi Visual Studio za Mac zasnovan je na postojećem Xamarin Studio i

Funkcija C # eksplodira kao u php-u

  • Kategorija C # 2023

Samo za napomenu. Ako vam je potrebna funkcija php explode u C #, možete upotrijebiti sljedeći kôd: javni statički string [] explode (separator niza, izvor niza) {return source.Split (novi niz [] {separator}, StringSplitOptions.None); } Kako se koristi: string [] resultsArray = StringUtils.explode ('|', 'blah1 | blah2 | blah3'); Dobiveni niz sadržavat će sljedeća 3 elementa: resultsArray [0] = 'blah1'; resultsArray [1] = 'blah2'; resultsArray [2] = 'blah3'; Podrži nasWinaero