Onedrive

OneDrive za Android dobiva novi izgled

Microsoft je još jednom ažurirao svoju Android verziju OneDrive klijenta. Objavljena je nova verzija za odabrane korisnike na Androidu, koja uvodi radikalno drugačije korisničko sučelje za aplikaciju. Ažurirana aplikacija dolazi bez tradicionalnog jelovnika s hamburgerima. Umjesto toga, dolazi s trakom s karticama na dnu, koja izgleda slično

Microsoft je ograničio količinu dijeljenih stavki za besplatne korisnike OneDrivea

Saznali smo da Microsoft primjenjuje više ograničenja na besplatne OneDrive korisničke račune. Ranije je Microsoft smanjio prostor na disku s obećanih 15 GB na 5 GB za korisnike koji nisu imali pretplatu na plaćanje. Ovog puta tvrtka smanjuje dostupni odlazni promet za datoteke koje dijeli a